Wybór tematu pracy dyplomowej nigdy nie jest łatwy

Praktyka zakazana zastrzeżeniem

Każda praca dyplomowa, zarówno licencjacka, jak i magisterska, powinna mieć swój własny i niepowtarzalny charakter. Niestety większość studentów o tym zapomina i tematów do swojej pracy szuka wśród powstałych już prac. Nie jest to praktyka zakazana pod warunkiem, że nie są kopiowane również tezy i wnioski zawarte w pracy, której temat posłużył nam za inspirację. Plagiat łatwo sprawdzić specjalnym do tego programem.

Recenzenci czytają mnóstwo porównywalnych

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wybór tematu pracy dyplomowej, która już powstała będzie skutkował prawdopodobnym uczestnictwem w jej pisaniu również tego samego promotora, który poleci nam te same materiały i będzie nas prowadził ku podobnym wnioskom. Recenzenci czytają wiele podobnych do siebie prac i nie oceniają ich zbyt wysoko, zarzucając ich autorom brak samodzielności myślenia.

Obrany rzetelnie opracowany

Najlepszym rozwiązaniem jest, by prace dyplomowe były pisane w oparciu o własne zainteresowania. Dzięki temu obrany temat będzie dobrze opracowany i zrozumiały. Łatwiej nam także będzie szukać materiałów do pracy i szybciej przebiegnie cały proces jej pisania. Temat, który jest nam w jakiś sposób bliski może zaciekawić zarówno promotora, jak i recenzentów, a efektem tego będzie wysoka ocena pracy i dobra nota na dyplomie.

Celu prezentację wiadomości, posiedliśmy

Prace dyplomowe, zarówno licencjackie, jak i magisterskie nie wymagają własnych badań ani przewodów naukowych. Mają na celu prezentację wiedzy, którą posiedliśmy w trakcie studiów. Nie musimy więc silić się na trudne, specjalistyczne prace, których obrona będzie sprawiała nam problemy. Powinniśmy myśleć o tym, żeby praca była na tyle dla nas jasna, że obronimy ją bez większego stresu.