Czy różne uczelnie wymagają innego sposobu pisania prac dyplomowych?

Ile uczelni, tyle podejść do studentów oraz tego, w jaki sposób mają oni pisać pracę dyplomową. Czy to prawda? Czy rzeczywiście każda uczelnia kieruje się swoimi zasadami i, co więcej, wymaga od studentów pisania zupełnie innych rzeczy niż inna uczelnia? Niezupełnie. W tym twierdzeniu mieszają się dwie różne kwestie, dlatego każdą z nich należy wytłumaczyć dokładnie osobno.

Po pierwsze, niektóre rzeczy są wspólne dla wszystkich uczelni. Chodzi mianowicie o to, w jaki sposób edytorsko zapisywane są prace dyplomowe. Licencjat musi być ujednolicony pod kątem technicznym, a zatem napisany taką samą, standardową czcionką (Times New Roman), takim samym zwykłym krojem oraz wielkością. Jeśli chodzi natomiast o odstępy pomiędzy poszczególnymi linijkami, normą jest odstęp 1,5 (tzw. interlinia). Kolejną rzeczą jest minimalizm w wypunktowywaniu rzeczy i poprawna kompozycja całości.

Co natomiast różni się w zależności od uczelni oraz kierunku? Tematyka pracy dyplomowej, co oczywiste, ale nie tylko. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że każdy promotor prowadzi swoich studentów w zupełnie inny sposób. Co za tym idzie, inaczej jest zbierany materiał, w inny sposób przeprowadzane badania - różne podejścia dostrzega się na tym samym uniwersytecie, nie trzeba porównywać go nawet z innym.