Uwieńczone dzieła, czyli oprawione prace dyplomowe

Aby oddać do dziekanatu czy też swojemu promotorowi i recenzentowi, prace dyplomową należy ją odpowiednio oprawić. Wymogi oprawy są różne. Twarde okładki, miękkie okładki. Reguły często zmieniają się w zależności od upodobań ludzi. Prace dyplomowe najczęściej oprawiane po szczegółowym sprawdzeniu ilości stron i ich układu w pracy. Ważne jest, aby wszystko znajdowało się na swoim miejscu.

Bindowanie prac dyplomowych to jedna z najtańszych a zarazem najszybszych form oprawy. Okładki przyłączane do takich prac są najczęściej miękkie, a grzbiet jest spiralny i wykonany z plastiku. W standardzie kolorystycznym wybieranym do oprawy znajdują się takie kolory jak: czarny, czerwony i niebieski. Jedną z podstawowych zalet takiej oprawy jest fakt, że jednocześnie można składać do 500stron formatu A4.

Praca oprawiona w miękką okładkę, dwustronnie drukowana, to z reguły najczęstszy wymóg dziekanatów. Tak oprawioną pracę wraz z przyłączoną płytą CD, na której znajduje się elektroniczna wersja pracy dyplomowej, składa się parę dni przed planowaną obroną. Aby jednak do niej przystąpić, należy sprawdzić czy praca ta jest unikalna, i czy nie zostały w niej wykorzystane zabronione materiały lub inne prace.