Dzięki zasobom internetu prace dyplomowe mogą być bogatsze, bardziej interesujące

Argumenty podbudowane wiarygodnymi danymi

Prace dyplomowe muszą spełniać pewne warunki stawiane dziełom naukowym. Nie można pisać tego, co się chce. Argumenty muszą być podbudowane wiarygodnymi danymi, pochodzącymi np. z instytucji rządowych i samorządowych albo książek o charakterze naukowym (niektórzy promotorzy wymagają, aby większość bibliografii zajmowały właśnie monografie, opracowania stworzone przez specjalistów w danej dziedzinie).

Cytowania wymaga zasadzie właściwie każde

Trzeba umieszczać przypisy, w których odwołujemy się do źródeł. Cytowania wymaga praktycznie każde stwierdzenie, teza, hipoteza, której nie jesteśmy autorem. Nie możemy bowiem przypisywać sobie autorstwa cudzych konstrukcji teoretycznych.

Gdzie szukać informacji? Wszystko zależy od studenta, ale pewne wskazówki powinien podać promotor. On też może podsunąć gotowe materiały, które zebrał on sam albo ktoś z jego zespołu (promotor jest zwykle kierownikiem katedry, zakładu lub innej wewnętrznej jednostki organizacyjnej na uczelni) przy okazji innych badań.

Książkami dane możliwość

Im więcej źródeł, tym prace dyplomowe są bogatsze i wyżej oceniane. Poza książkami dane mogą być czerpane z czasopism naukowych, publikacji konferencyjnych (np. organizator konferencji, sympozjów często wydaje wygłoszone podczas imprezy naukowej dzieła).

Możemy pozyskiwać informacje tyczące

Wiele praktycznych, wartościowych i ciekawych informacji dostarcza internet. Można z niego czerpać dane dotyczące wielu obszarów życia społecznego. Strony, blogi, fora mogą się stać materiałem badawczym.

Przykładowo studenci piszący prace dyplomowe z politologii będą badać strony prywatne polityków, witryny instytucji publicznych (np. sejmu, kancelarii premiera), blogi komentatorów życia politycznego.