Jak i kiedy korzystać z opcji śledzenia zmian w pracy dyplomowej?

Prace dyplomowe, zanim osiągną wersję końcową są wielokrotnie czytane, zmieniane, przeredagowywane. Nierzadko autor sam do końca nie jest pewien, która z wersji będzie lepsza i bardziej odpowiednia w danym momencie. Z tego powodu bardzo użyteczna jest funkcja programu Word, która umożliwia śledzenie zmian.

Żeby skorzystać z tej funkcji, wystarczy w zakładce recenzja wybrać opcję śledzenia zmian. Dzięki uruchomieniu tej funkcji przy każdej poprawce na ekranie będzie się pojawiała wersja pierwotna i wersja poprawiona. Poprawki będą skreślone na czerwono, ale będą widoczne. Za jakiś czas będzie można ponownie zajrzeć do dokumentu i tym razem uruchomić funkcję zaakceptuj lub odrzuć zmiany. Funkcja ta pozwoli nam na przechodzenie od jednej zmiany do następnej i akceptowanie poprawek lub ich odrzucanie.

W zakładce recenzja jest również dostępna inna funkcja, a mianowicie komentarz. Może się ona przydać, jeśli chcemy sobie zapisać, że w danym miejscu pracy dyplomowej powinno się jeszcze coś znaleźć. Funkcja ta zastępuje robienie notatek na wersji papierowej pracy i pozwala na łatwiejszą pracę z tekstem.

Zarówno funkcja śledzenia zmian jak i komentarzy często jest używana przez promotorów, jeśli decydują się oni na sprawdzanie prac dyplomowych w wersjach elektronicznych. Dzięki temu poprawki i komentarze przez nich naniesione są bardzo czytelne, a dodatkowo można je łatwo i szybko zaakceptować.